Akcjonariat

LpAkcjonariuszUdział w kapitaleLiczba akcjiUdział na WZALiczba głosów
1WestSideCapital34.07%2.153.103 34.07% 2.153.103
2 Ultimate Games S.A.5.00% 316.040 5.00% 316.040
3Pozostali60.93%3.849.916 60.93% 3.849.916
Razem100%6,319,059100%6,319,059